آدرس:

تهران. خیابان آزادی، خیابان بهبودی، نرسیده به چهارراه نصرت، پلاک 145 (ساختمان بنیامین)، طبقه 4، واحد 14

کد پستی: 1457933335

تلفن تماس:

66092138(021)
66092178(021)
66092145(021)
66097843(021)

نمابر:

021-66092318

داخلی ها:

مدیریت داخلی 105
خودرو داخلی 301
کالا داخلی 501
مالی داخلی 202
فناوری اطلاعات داخلی 207

پست الکترونیک:

روابط عمومی Info@pqico.ir
واحد خودرو Vehicle@pqico.ir
واحد کالا Goods@pqico.ir
واحد مالی Accounting@pqico.ir