شرکت بازرسی فنی و مهندسی نوآوران کیفیت پارس در راستای تحقق اهداف اجرایی سازمان ملی استاندارد ایران مبنی بر فراگیر نمودن اجرای قانون استاندارد در سراسر کشور تاسیس و تحت نظارت مستمر و رهنمودهای این سازمان مذکور توانسته است در حیطه وظایف قانونی محوله خدمات ارزنده ای به اجرائی شدن استانداردها بعمل آورد. مسئولین این شرکت اهداف کلان شرکت را در همکاری مستمر بر تدوین استاندارد ، اجرای دقیق قانون استاندارد و همکاری با سازمان در تمام مقوله های فنی که نیاز به کسب اطلاعات فنی و تحقیقاتی در داخل و یا خارج از کشور میباشد قرارداده و بدون تحمیل هزینه به سازمان امور مذکور را به نحو احسن انجام داده است.

اهداف استراتژیک و بلند مدت شرکت در شاخصه های ذیل تعریف و مورد اجرا قراردارد:

  • تامین و حفظ حقوق و منافع مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر مبنای اجرای قانون استاندارد
  • ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی با رعایت ضوابط استانداردهای اجباری به منظور رقابت با تولیدات خارجی
  • نظارت دقیق بر اجرای استاندارد در خصوص کالاهایی که در حیطه وظایف قرار دارد درگمرکات کشور و جلوگیری از ورود محصولات فاقد ضوابط استاندارد
  • حفظ سلامت و ایمنی جامعه با رعایت ضوابط استانداردهای اجباری
  • کمک به ارتقاء دانش فنی و متخصصین داخلی و جذب و تربیت نیروهای کارآمد در جهت اجرائی شدن اهداف استاندارد
  • حفظ سرمایه ملی و جلوگیری از اتلاف منابع با رعایت مقررات استانداردها با عنایت به مراتب فوق این شرکت بعنوان همکار استاندارد خود را متعهد به تحقق اهداف کلان استاندارد در کشور میداند و بعنوان عضوی از خانواده استاندارد آماده همکاری در تمام زمینه های اجرائی است.