از اینکه در ارائه خدمات به شما موفق نبوده ایم پوزش میطلبیم. خواهشمندیم با تکمیل فرم زیر شکایت خود را ثبت فرمایید.

پس از دریافت شکایت شما حتما با شما تماس خواهیم گرفت

همچنین میتوانید با تماس با شماره 021-66092163 و داخلی 207 شکایت خود را پیگیری فرمایید.